Khi cửa được giao tới công trình Quý khách kiểm tra các dấu hiệu sau:

1./ Nan cửa được bó kín bằng giấy carton có in chữ Austdoor màu xanh đối với cửa khe thoáng các loại C70, S50i, A50, A48i, A49i.

2./ Trục bằng thép có Buli nhựa có màu đen hoặc màu xanh đi kèm

                                 

3./ Ray U76i đi kèm

4./ Đối với cửa cuốn tấm liền được bọc tròn kín bằng sốp, phía đầu có đeo thẻ mác Austdoor, và ghi kích thước cửa

                     

5./ Khi nhận hàng sẽ có các thùng phụ kiện đi kèm, trên từng phụ kiện có mác Austdoor, trên từng phụ kiện đều có dán tem bảo hành 

6./ Phiếu bảo hành mang thương hiệu Austdoor cùng với sổ tay hướng dẫn ở trong cùng với thùng phụ kiện